Tumblelog by Soup.io
 • savatage
 • sadnessdove
 • badsamaritan
 • absstract
 • EmilieBronte
 • ukath
 • ikooo
 • kohaku
 • welocyped
 • justinek
 • lejtekole
 • kasshoku
 • NotaSecondtowaste
 • tereseek
 • iwonchen
 • niekoniecznieomnie
 • chicaloca
 • xxmauzxx
 • choppedheidi
 • Sinneswandlerin
 • stefanel
 • redlobster
 • bloodywisdom
 • naturalismus
 • kasias3112
 • msz
 • hakunamatata
 • ClockworkWonderland
 • Lazhward
 • AntareMary
 • grindelia
 • nameherhope
 • bluecat
 • brillant
 • ethnooo
 • inajaa
 • klart
 • 02mydafsoup-01
 • blackiris
 • bethgadar
 • niepotrzebnaprzygoda
 • bittersweetlove
 • AHospitalForSouls
 • unitedsoupsanimals
 • givemetwobeers
 • impressive
 • kleemi
 • coldways
 • unantastbar
 • comaWhite
 • lajlalajlalajla
 • flitterempire
 • zorza
 • freeonlineebooks
 • Clary
 • carot
 • guyver
 • Bella-Rose
 • stockholmsyndrome
 • alliwantisu
 • gemma
 • game247org
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

October 18 2017

5048 51a9
30 urodziny w samotności
Reposted bystellina43KciukWzupiedivifootmankarolinnaa

A Conversation With Founder of Israeli Legal Clinic for International Criminal and Humanitarian Law

Transitional justice -- is this the future for the laws of conflict? Here is our interview with Yaël Vias Gvirsman, founder of Israel's first International Criminal and Humanitarian Legal Clinic.
4588 a5f3
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacats cats

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viathatwasntadream thatwasntadream

The Revolution Will Be Live-Tweeted (Not In Russian, Though)

RT's #1917Live, which marks the centennial of the October Revolution, is full of interactive and creative features. There is something missing, however: the Russian language.
Pytanie: Jak nazwać uczucie, kiedy ktoś po długim czasie rozłąki daje Ci szansę na rozpoczęcie czegoś nowego, i dzielenia się swoją miłością, bycia razem i po prostu wspierania się, a w późniejszym czasie z perspektywy dni, zmienia zdanie średnio co parę godzin? Odpowiedź: Ponowne wyrwanie i podeptanie serca.
[A ja obiecałam sobie, że więcej Ci się nie dam zranić, co Ty odpierdalasz serce?]
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

Ethiopia’s Parliament Speaker Resigns Over ‘Disrespect’ to Oromo People. Is the Balance of Power Shifting?

"...his resignation is like throwing a gasoline to the fire that is already out of control. It is a historical step that signals and symbolizes end of OPDO's submission..."
4015 3875
Reposted byhugostiglitzcutiemark
4013 5ca0 500
Reposted bytheoristplthomassthor7o
4012 162e
4011 8c0b 500
Reposted bypati2k6Jimjohn
4010 7d06 500
Reposted bypati2k6Jimjohnsimplyfalling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl