Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • savatage
 • sadnessdove
 • badsamaritan
 • absstract
 • EmilieBronte
 • ukath
 • ikooo
 • kohaku
 • welocyped
 • justinek
 • lejtekole
 • kasshoku
 • NotaSecondtowaste
 • tereseek
 • iwonchen
 • niekoniecznieomnie
 • chicaloca
 • xxmauzxx
 • choppedheidi
 • Sinneswandlerin
 • stefanel
 • redlobster
 • bloodywisdom
 • naturalismus
 • kasias3112
 • msz
 • hakunamatata
 • ClockworkWonderland
 • Lazhward
 • AntareMary
 • grindelia
 • nameherhope
 • bluecat
 • brillant
 • ethnooo
 • inajaa
 • klart
 • 02mydafsoup-01
 • blackiris
 • bethgadar
 • niepotrzebnaprzygoda
 • bittersweetlove
 • AHospitalForSouls
 • unitedsoupsanimals
 • givemetwobeers
 • impressive
 • kleemi
 • coldways
 • unantastbar
 • comaWhite
 • lajlalajlalajla
 • flitterempire
 • zorza
 • freeonlineebooks
 • Clary
 • carot
 • guyver
 • Bella-Rose
 • stockholmsyndrome
 • alliwantisu
 • gemma
 • game247org
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
0657 83a2 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
2200 ba3c 500
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viathatwasntadream thatwasntadream
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
5134 94dc
Reposted bynitaelpotatoscallas
5103 51a2 500
Reposted bypotatossatyrlane
5098 cb9c 500
5089 a740 500
Reposted byfapxItIsNotMy
5084 3f97 500
Reposted byfeet-fetishlokrund2015junior13Zoonk11100p
5081 fb33 500
Reposted bysanczo sanczo
5078 6a1e
5076 f33c
Reposted byShori Shori
5071 a031 500
Reposted bynitaelcallas
5054 bca0 500
Reposted bypotatos potatos
5053 9e4f 500
Reposted bynsfyblotindShori
4950 ae22 500
Reposted bytomeshnsfyomka21723kulpamens
4945 c546 500
Reposted byojot ojot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl