Tumblelog by Soup.io
 • egzystencja
 • savatage
 • sadnessdove
 • badsamaritan
 • absstract
 • EmilieBronte
 • ukath
 • ikooo
 • kohaku
 • welocyped
 • justinek
 • lejtekole
 • kasshoku
 • NotaSecondtowaste
 • tereseek
 • iwonchen
 • niekoniecznieomnie
 • chicaloca
 • xxmauzxx
 • choppedheidi
 • Sinneswandlerin
 • stefanel
 • redlobster
 • bloodywisdom
 • naturalismus
 • kasias3112
 • msz
 • hakunamatata
 • ClockworkWonderland
 • Lazhward
 • AntareMary
 • grindelia
 • nameherhope
 • bluecat
 • brillant
 • ethnooo
 • inajaa
 • klart
 • 02mydafsoup-01
 • blackiris
 • bethgadar
 • niepotrzebnaprzygoda
 • bittersweetlove
 • AHospitalForSouls
 • unitedsoupsanimals
 • givemetwobeers
 • impressive
 • kleemi
 • coldways
 • unantastbar
 • comaWhite
 • lajlalajlalajla
 • flitterempire
 • zorza
 • freeonlineebooks
 • Clary
 • carot
 • guyver
 • Bella-Rose
 • stockholmsyndrome
 • alliwantisu
 • gemma
 • game247org
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

5490 1a09 500
Reposted fromsailormoon sailormoon

June 15 2019

Kocha się tego komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator "Purezento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMartwa13 Martwa13
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaVostok Vostok
Gdybyś musiał jutro obudzić się tylko z tym, za co byłeś wdzięczny dzisiaj, to co by Ci zostało?
— K.R.
Reposted fromagatiszka agatiszka
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie vialariflette lariflette
Fotografia nie mówi o tym, czego już nie ma, ale wyłącznie o tym, co z pewnością było. Ta subtelność jest jej wyznacznikiem. (...) Każde zdjęcie jest świadectwem istnienia.
— Roland Barthes La chambre claire
4969 5992 500
Reposted bythor7onitael
4968 4a86
Reposted bythor7overdantforcenitael
4967 c6b4 500
Reposted bythor7overdantforce
4965 d903 500
Reposted bythor7overdantforce
4963 9279 500
Reposted bythor7overdantforceBabson
4962 2931 500
Reposted bythor7overdantforce
4960 9b16
4959 642e 500
4957 cfc4 500
4954 7c91 500
Reposted bythor7onitael
4953 7097 500
Reposted bythor7o thor7o
4951 cf03 500
Reposted bythor7omothsdevourer
4949 2df1 500
Reposted bysosentomeshcattolico
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl