Tumblelog by Soup.io
 • savatage
 • sadnessdove
 • badsamaritan
 • absstract
 • EmilieBronte
 • ukath
 • ikooo
 • kohaku
 • welocyped
 • justinek
 • lejtekole
 • kasshoku
 • NotaSecondtowaste
 • tereseek
 • iwonchen
 • niekoniecznieomnie
 • chicaloca
 • xxmauzxx
 • choppedheidi
 • Sinneswandlerin
 • stefanel
 • redlobster
 • bloodywisdom
 • naturalismus
 • kasias3112
 • msz
 • hakunamatata
 • ClockworkWonderland
 • Lazhward
 • AntareMary
 • grindelia
 • nameherhope
 • bluecat
 • brillant
 • ethnooo
 • inajaa
 • klart
 • 02mydafsoup-01
 • blackiris
 • bethgadar
 • niepotrzebnaprzygoda
 • bittersweetlove
 • AHospitalForSouls
 • unitedsoupsanimals
 • givemetwobeers
 • impressive
 • kleemi
 • coldways
 • unantastbar
 • comaWhite
 • lajlalajlalajla
 • flitterempire
 • zorza
 • freeonlineebooks
 • Clary
 • carot
 • guyver
 • Bella-Rose
 • stockholmsyndrome
 • alliwantisu
 • gemma
 • game247org
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

3075 07e3 500
Reposted fromladies ladies viafapx fapx
0316 5eff
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viafapx fapx

December 05 2017

5185 825e 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasiostrzyca siostrzyca

Animated Nature

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Animated Nature (30 Pics) 14:13 27.11.2017, World Of Mysteries, amazing, World Of Technology Stunning animated pictures of the nature.

Reposted fromlockes lockes viasiostrzyca siostrzyca
Reposted fromfresia fresia viacholera cholera
6444 8e1b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viacholera cholera

December 04 2017

Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaolvido olvido
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica vianezavisan nezavisan
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianezavisan nezavisan
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianezavisan nezavisan
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
5625 d3c5
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaszydera szydera
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl